Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 


 

 

Obec Kamenný Most                     00663956     DIČ CZ00663956

Kamenný Most čp. 80

273 26 p. Olovnice

 

Telefon:                        312583128

E-mail:                         oukam.most@pc-slany.cz

Úřední deska:               http://kamennymost.imunis.cz/edeska

 

ID datové schránky:       ey3bxfx

 

 

Platby:

Případné platby můžete poukázat na číslo účtu 0388129379/0800 nebo uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.

 

 

Způsob založení:

 

Obec Kamenný Most byla založena podle zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

 

 

Úřední hodiny:   

Po          7.00 – 17.00     15.00 – 17.00 starosta, místostarosta

Út           7.00 -  14.00

St           7.00 -  16.00     15.00 – 17.00 starosta, místostarosta

Čt           7.00 – 14.00 

          7.00 – 14.00

 

     

Organizační struktura: (sedmičlenné zastupitelstvo obce) volební období 2014-2018

 

Starosta:                        Ladislav Cílek     (mobil.tel.: 776585489)

Místostarosta:                 Antonín Kunert    (mobil.tel.: 728970774)

 

Předseda kontrolního výboru: Pavla Čermáková

Předseda finančního výboru:  Věra Patócsová

Předseda sociálního výboru:  ing. Jitka Lukáčová

Předseda výboru pro ekologii a životní prostředí: Anna Holubová

Předseda výboru pro využití volného času dětí a mládeže: Michal Pokorný

 

Účetní a administrativní pracovnice: Dagmar Kubešová

 

 

Organizační složka:  Obecní knihovna Kamenný Most

                                               provozovatel: Obec Kamenný Most

                                               knihovnice: Květa Galbavá

  
 

 Příjem žádostí a dalších podání
 
Žádosti o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podat:
ústně:  v kanceláři Obecního úřadu Kamenný Most
písemně:  osobně v kanceláři Obecního úřadu Kamenný Most
                 nebo poštou na adresu:   Obecní úřad Kamenný Most,
                                                                   Kamenný Most čp. 80,
                                                                    273 26       
- e-mailem:  oukam.most@ pc-slany.cz
- telefonicky: na tel. čísle: 312583128 
_________________________________________________________________________________________________________________

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

ZNAK OBCE

ZNAK OBCE

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one